Zrównoważony rozwój – Do-Met

Zrównoważony
rozwój

Inwestowanie w przyszłość

Firma DO-MET, lider w branży przemysłowej, nie tylko odnosi sukcesy w dziedzinie produkcji i innowacji, ale również jest wzorem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Konsekwentnie angażując się w działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz wspieranie lokalnej społeczności, DO-MET udowadnia swoje zaangażowanie w długoterminową ochronę środowiska.ch zastosowań dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować zarówno zamówienia jednostkowe jak i seryjne.

Jednym z najważniejszych osiągnięć DO-MET jest wdrożenie certyfikatów ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO/TS 22163. Certyfikat ISO 14001 dotyczy systemu zarządzania środowiskowego, a ISO 45001 dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dzięki tym certyfikatom firma skutecznie kontroluje i minimalizuje wpływ swoich działań na środowisko naturalne oraz zapewnia bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników. Ponadto certyfikat ISO/TS 22163, skupiający się na systemach zarządzania jakością w sektorze kolejowym, świadczy o wysokim poziomie standardów i zaangażowaniu DO-MET w realizację projektów zgodnych z wymaganiami branży.

Inwestycja w odnawialne źródła energii to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju DO-MET. Poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, firma zwiększa swoją niezależność energetyczną i ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Energia słoneczna jako alternatywna forma zasilania przyczynia się do oszczędności energetycznych i redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki tej inwestycji, DO-MET pokazuje swoje zaangażowanie w długoterminową troskę o planetę.

DO-MET podejmuje również konkretne działania w celu minimalizacji zużycia chłodziwa obróbczego. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i optymalizacji procesów produkcyjnych, firma niemal całkowicie wyeliminowała konieczność wymiany chłodziwa obróbczego. To ważne osiągnięcie, które przyczynia się do redukcji ilości odpadów i minimalizacji wpływu na środowisko.

Firma DO-MET aktywnie wspiera lokalne inicjatywy społeczne, pokazując zaangażowanie w rozwój społeczności, w której działa. Jednym z przykładów jest sponsoring „Do-Met Bukowsko Maraton MTB 2023” – wydarzenia przyciągającego pasjonatów kolarstwa górskiego z różnych regionów. Poprzez wspieranie tego typu inicjatyw, DO-MET współtworzy zdrową, aktywną społeczność i promuje pozytywny styl życia.

Kolejnym ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju w DO-MET jest dofinansowanie posiłków regeneracyjnych dla pracowników. Firma rozumie, że zdrowe odżywianie ma kluczowe znaczenie dla dobrej kondycji i samopoczucia pracowników. Dofinansowanie posiłków regeneracyjnych pozwala pracownikom na dostęp do zdrowych, pełnowartościowych posiłków, co wpływa na ich regenerację i energię w miejscu pracy.

DO-MET udowadnia, że zrównoważony rozwój nie tylko ma pozytywny wpływ na środowisko, ale również przynosi korzyści społeczności lokalnej i pracownikom. Poprzez wdrożenie certyfikatów ISO, inwestycje w odnawialne źródła energii, minimalizację zużycia chłodziwa, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i dofinansowanie posiłków regeneracyjnych, firma DO-MET staje się wzorem etycznego i zrównoważonego przedsiębiorstwa. Przez swoje osiągnięcia i zaangażowanie, DO-MET pokazuje, że zrównoważony rozwój to kluczowa inwestycja w lepszą przyszłość dla naszej planety.