OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Z DNIA 09.10.2017R.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Z DNIA 09.10.2017R.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

- dla :

współrzędnościowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem i oprogramowaniem – 1 szt.

 

 

 Mitutoyo Polska Sp.z o.o. , ul. Graniczna 8a, 54-610 Wrocław , brutto 306.762,00zł

 

 

 

Dominik Wyciszkiewicz