Certyfikaty i Jakość

Posiadamy Zintegrowany System Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005, który motywuje nas do ciągłego doskonalenia i jeszcze większego zaangażowania do wprowadzania standardów najwyższej jakości. Ponadto, nasza firma otrzymuje od 2011 Certyfikaty Jakości Biznesu "Fair Play".